บริษัท อุบลรัตน์ บิสเนส เทรดดิ้ง จำกัด

ปัจจุบันทางฟาร์มของเรา เป็นฟาร์มกบเล็กๆแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครับ(เลี้ยงเองทั้งหมด โดยไม่ได้จ้างแรงงาน) แต่เดิมนั้นเราเลี้ยงเป็นแบบเลี้ยงในบ่อดินใช้ตาข่ายล้อมโดยปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติบนพื้นที่ 64 ตรม. ตอนแรกไม่เน้นเลี้ยงเพื่อขาย แต่ช่วงหลังแนวโน้มกบตามธรรมชาติลดน้อยลงไปมาก จึงได้วางแผนขยับขยาย และคิดวิธีการเลี้ยงกบแบบกระชังบนดินขึ้นมาเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด และรวมกลุ่มผู้เลี้ยงรายเก่าและรายใหม่ๆในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง จุดประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ณ สภาพแวดล้อมปกติของในหมู่บ้านที่นับวันจะมีแต่การเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่การต่อรองราคาขายที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสที่จะส่งออกกบไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

การเลี้ยงกบเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งเท่านั้น(อย่าหวังรวยจากการเลี้ยงกบ หรือสัตว์ทุกชนิด มีน้อยคนครับที่เลี้ยงแล้วรวย คงจะแค่พอมีพอกิน) ซึ่งในการเลี้ยงนั้นควรมีความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องก่อน ทางอบอ๊บฟาร์ม จึงได้ลงทุนจัดทำเว็ปไซต์นี้เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูลการเลี้ยงกบในเบื้องต้น และเนื้อหาบางส่วนเกิดจากผลการทดลองของทางฟาร์มเองที่คิดค้นการทดลองแบบใหม่ๆอยู่เสมอ และข้อมูลอื่นๆเกิดจากแนวความคิดและมุมมองของฟาร์มญาติพี่น้องของเราเองเป็นหลัก โดยจะไม่อ้างอิงหลักวิชาการมากนัก ดังนั้นก่อนที่ท่านจะเชื่อหรือนำไปใช้งานโปรดศึกษาและใตร่ตรองด้วยตัวของท่านเองก่อน และให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า Internet เป็นเพียงแหล่งรวบรวมเนื้อหาและข้อความ แต่บางส่วนอาจไม่ใช่ความรู้ที่นำไปใช้ได้กับสถานที่เลี้ยงกบของท่าน ดังนั้นโปรดอ่านและคิดตาม-ทบทวนอย่างรอบคอบก่อนนำไปปฏิบัติจริงในสถานที่และสภาพแวดล้อมการเลี้ยงกบของท่าน ต่อไป

ลูกกบ

ราคาวันนี้ - บาท

กบเนื้อ

ราคาวันนี้ - บาท

พ่อ - แม่พันธุ์

ราคาวันนี้ - บาท

รู้จักกับอุปนิสัยทั่วไปของกบ

แก้ไขข้อความได้

รู้จักกับอุปนิสัยทั่วไปของกบ

แก้ไขข้อความได้

รู้จักกับอุปนิสัยทั่วไปของกบ

แก้ไขข้อความได้

รู้จักกับอุปนิสัยทั่วไปของกบ

แก้ไขข้อความได้

รู้จักกับอุปนิสัยทั่วไปของกบ

แก้ไขข้อความได้

รู้จักกับอุปนิสัยทั่วไปของกบ

แก้ไขข้อความได้